Kako vreme prolazi

kako vreme prolazi
Kako vreme prolazi – Turska serija sa prevodom

Sve epizode su preuzete sa Dailymotion kanala JoeCelt

E P I Z O D E    50, 51, 52

E P I Z O D E    53, 54, 55

E P I Z O D E    56, 57, 58

E P I Z O D E    59, 60, 61

E P I Z O D E    62, 63, 64

E P I Z O D E    65, 66, 67

E P I Z O D E    68, 69, 70

E P I Z O D E    71, 72, 73

E P I Z O D E    74, 75, 76

E P I Z O D E    77, 78, 79

E P I Z O D E    80, 81, 82

E P I Z O D E    83, 84, 85

E P I Z O D E    86, 87, 88

E P I Z O D E    89, 90, 91

 E P I Z O D E    92, 93, 94

E P I Z O D E    95, 96, 97

E P I Z O D A    98 poslednja 2 sezone